Sollentuna

Vill du arbeta med de allmänna valen 2022?

Den 11 september 2022 är det val till Riksdag, kommun- och regionfullmäktige. I det svenska valsystemet är det kommunerna som praktiskt organiserar valen och säkerställer att alla röstberättigade kan nyttja sin rösträtt. Det är kommunen som ordnar val- och röstningslokaler samt bemanningen på valdagen och under förtidsröstningen.

Genom att arbeta med valet bidrar du till att fylla en nödvändig funktion för att den svenska demokratin ska kunna fungera i praktiken!

Att tjänstgöra på valdagen som, ordförande, vice ordförande och röstmottagare

Uppdraget som röstmottagare på valdagen

I en vallokal jobbar minst fyra röstmottagare, en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförandena leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra i en vallokal och de som tjänstgör ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget att jobba i vallokal kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen 
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar på en lista, som skulle innebära att du räknar eller på annat sätt hanterar röster i det val din kandidatur avser.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja, då är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för valets genomförande!

Ersättning och utbildning
Som ersättning för att arbeta på valdagen får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen).

Arvodet föra att arbeta i vallokal är:

4 600 kr. för ordförande

4 100 kr. för vice ordförande

3 400 kr. för övriga röstmottagare.

 

Förtidsröstningen

Förtidsröstningen pågår från den 24 augusti fram till valdagen den 11 september. I en förtidsröstningslokal finns en ordförande för röstningslokalen som ansvarar för lokalen och leder arbete samt minst en röstmottagare. Vill du arbeta i röstningslokal under förtidsröstningen, så ange det i rutan ”Övrigt” i intresseanmälan. Fyll också i om du under perioden kan arbeta ”Huvudsakligen heltid”, Huvudsakligen deltid”, ”Helger”, ”Vardagar” och om du är intresserad av att tjänstgöra som ordförande i röstningslokal eller röstmottagare.

Arvodet föra att arbeta i förtidsröstningen är:

180 kr/h för röstmottagare

195 kr/h helg för röstmottagare

250 kr/h för ordförande i röstningslokal

265 kr/h helg för ordförande i röstningslokal

 

I det skattepliktiga arvodet ingår ersättning för den obligatoriska utbildningen.

Anmäl intresse eller bekräfta erbjuden placering


Om du inte tjänstgjorde i vallokal vid EP-valet 2019 ska du fylla i en "Intresseanmälan". Placering av nya röstmottagare startar under våren och pågår ända fram till valdagen löpande med besked till dig som anmält intresse. Om du blir antagen kommer du få ett meddelande om detta och möjlighet att godkänna under fliken ”Min placering” som du når via ”Min sida” som du loggar in på med Bank-ID.   

Om du deltog vid EP-valet 2019 som röstmottagare i vallokal har du redan fått en förfrågan om att delta även på valdagen söndagen den 11 september 2022 som ska besvaras på "Min placering".

För att vi ska ha korrekta kontaktuppgifter behöver du uppdatera dessa på "Min sida". Kommunikationen kommer i första hand att ske via "Min sida" och du har därför ett ansvar att regelbundet logga in i systemet för att få tillgång till viktig information, samt inbjudan till den obligatoriska utbildningen m.m.

Du kan kontakta oss på val@sollentuna.se om du vill veta mer.