Sollentuna

Här kan du lämna din intressenamälan för att arbeta som röstmottagare de allmänna valen 2022. Om du har särskilda önskemål angående distrikt eller om du vill arbeta i förtidsröstningen kan du skriva det i rutan för övriga kommentarer.

Har du redan blivit erbjuden en plats, då går du istället in under fliken "Mina sidor" och där tackar JA/NEJ. 

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av dina personuppgifter. Valnämnden behöver behandla personuppgifterna för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter under: Behandling av personuppgifter (sollentuna.se)

 
Skriv gärna mer om dig själv, har du haft några förtorendeuppdrag eller liknande?
Jag är medveten om att personuppgifter behandlas